Visuals rondom ‘Dementieonderzoek in Amsterdam Zuidoost’

door Buurtteam Amsterdam Zuidoost en Odensehuis met subsidie van ZonMW

Een uitgebreid onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom Dementie en bijbehorende problematieken in Amsterdam Zuidoost. Een project gesubsidieerd door ZonMW. Ik maakte de input en de opbrengsten visueel met tekst en met tekeningen.

Er vonden hiervoor diverse netwerkbijeenkomsten plaats bij Buurtteam Amsterdam Zuidoost. De bevindingen werden besproken en er werd gezocht naar nieuwe mogelijkheden, oplossingen en samenwerkingen.

Wat maakte ik hiervoor visueel:

-3 anekdotes:

gebaseerd op waargebeurde verhalen van mensen met Dementie en hun ondersteuners in Amsterdam Zuidoost ten behoeve van de bijeenkomsten met zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en buurtteammedewerkers. Zij zochten tijdens de bijeenkomsten naar samenwerkmogelijkheden en oplossingen.

-3 samenvattingen van de opbrengsten van de bijeenkomsten omtrent de anekdotes

-tips van ouderen

-voornemens van het leernetwerk

Ook maakte ik verschillende Visual Recordings tijdens de sessies, die ik uitwerkte. Ze zijn te zien in mijn portfolio Visual Recording.

-Zie hier de post van Buurtteam Zuidoost op LinkedIn over dit project.

  • onderzoek verbetering zorg rondom Dementie
  • Emoties, Obstakels en kansen in kaart
  • Leren uit de praktijk