illustratie roadshow functioneringsgesprekken

Hogeschool Avans ‘Roadshow’

Voor het verandertraject van de afdeling Dienst ICT en Facilitair (DIF) van Anvans Hogeschool is mij gevraagd om de verwachtingen die zij naar hun personeel hebben, uit te tekenen zodat in 1 oogopslag duidelijk is welke punten de aandacht verdienen. Zo weten de medewerkers wat ter sprake komt tijdens de ‘roadshow’ van functioneringsgesprekken.

Er is te zien waar aan wordt gewerkt en waar de  aandachtspunten liggen. Ook het gezamenlijk doel is weergegeven. Deze illustratie dient als leidraad voor de gesprekken en geeft de deelnemer overzicht. Er is een kleine metafoor aan toegevoegd die de weg presenteert die ‘gereden wordt’ door iedereen.

Een mooi voorbeeld van hoe men met de gezamenlijke doelen op eenduidige manier te werk gaat voor iedereen.

  • roadshow
  • commitment en enthousiasme
  • leidraad voor functioneringsgesprekken