illustratie roadshow functioneringsgesprekken

Hogeschool Avans ‘Roadshow’ visual voor ontwikkelgesprekken

Voor het verandertraject van de afdeling Dienst ICT en Facilitair (DIF) van Avans Hogeschool tekende ik hun ‘roadshow’ als leidraad voor de ontwikkelingsgesprekken. Als metafoor is een weg gebruikt langs alle punten die de aandacht krijgen. Zo weten de medewerkers wat ter sprake komt tijdens de ‘roadshow’ van gesprekken.

Hiermee is inzichtelijk gemaakt waar aan wordt gewerkt en wat het gezamenlijk doel is van de afdeling.

Deze illustratie dient als leidraad voor de gesprekken en geeft zowel de gespreksleider als de medewerker overzicht.

  • roadshow
  • commitment en enthousiasme
  • leidraad voor functioneringsgesprekken