samenwerkingsverband in illustratie

Het Techniekloket voor scholen in Noordoost Brabant

Samenwerkingen tussen VMBO en MBO in de techniek

Voor verschillende VMBO scholen in Noordoost Brabant heeft het Techniekloket een samenwerkingsverband opgezet. Het doel: een soepelere overgang van het VMBO techniekonderwijs naar het MBO als vervolgopleiding. Samenwerkingen tussen deze scholen en opleidingen op verschillende vak-onderdelen moet zorgen voor meer helderheid en afstemming. Het delen van kennis, ervaringen en inspiratie is daarbij essentieel.

Richting PIE

Voor de leerlingen van de richting Produceren, Installatie en Energie (PIE) geeft het zodoende een verbeterd pad naar hun toekomst in de techniek, zonder veel overlappingen in leerstof.

Online overleg

De onderwijsmedewerkers en afdelingsleiders van de verschillende VMBO’s en MBO’s werkten in een periode door middel verschillende online overlegsessies samen. De verschillende vakken en specialismes per school, werden hierbij doorontwikkeld en afgestemd met elkaar. Leerlingen leggen de ‘vakmanschapsroute’ af naar het middelbaar beroepsonderwijs en gaan tussentijds samenwerkingen met bedrijven en opleidingen aan die ze na hun studie graag verwelkomen. Hierbij kunnen ze zich verdiepen, verbreden of versnellen in het gewenste vakgebied.

Visueel samenvatten

Mij werd gevraagd om het veelomvattende proces waar aan gewerkt werd, eens samen te vatten tot een visueel overzicht. Daarmee werd  het gemeenschappelijk doel zichtbaar gemaakt en de route die daarnaar bewandeld werd, met daarin de verschillende vakgebieden. Dit enthousiasmeerde en maakte inzichtelijk waaraan door velen gewerkt werd.

Zie hier ook het artikel van Het Techniek loket over de visual en het proces.

  • Gemeenschappelijk doel in beeld
  • verbetertraject techniekonderwijs
  • gezamenlijke belangen zichtbaar