Teamdag over de onderwijsdoelen uit het jaarplan van Jenaplanschool Antonius Abt

Een toffe samenwerking voor een workshop om intern de onderwijsambities helder te krijgen

In samenwerking met directrice Janey van Kaam en facilitator Nel Mostert van MCCIM organiseerden we een workshop rondom de onderwijsambities van het Jaarplan 2022-2023 van Jenaplanschool Antonius Abt in Engelen. Deze basisschool zette zichzelf eerder het jaar opnieuw op de kaart en werkte aan haar zichtbaarheid met een geheel nieuwe huisstijl en promotiemateriaal.

De onderwijsdoelen duidelijk benoemd. Maar hoe maak je ze ‘levend’ binnen je team?

Directrice Janey wilde ervoor zorgen dat er door het team concreter en meer gefocussed gewerkt gaat worden aan de 9 onderwijsambities als doel voor het schooljaar. Hier voor liet ze mij het jaarplan uittekenen en maakte daarmee deze doelen zichtbaar op een aansprekende manier.

Daarop volgend een studiedag voor haar teamleden rondom deze jaardoelen. De vragen daarbij: Hoe kan ik deze doelen, ook wel onderwijsambities genoemd, op een leuke, ontspannen en speelse manier onder de aandacht bij mijn teamleden brengen? Hoe zorg ik ervoor dat zij eigenaarschap pakken over deze ambities?

Ik stelde voor om tijdens de teamdag/studiedag hiervoor een workshop te organiseren en daarbij de methode van LEGO SERIOUS PLAY te gebruiken. Deze geweldige methode wordt op professionele en creatieve wijze gefaciliteerd door Nel Mostert. Zij stelde diverse vragen op rondom de ambities en zorgde voor de tools. Ik maakte een aantrekkelijke uitnodiging voor de dag, verzorgde de aankleding in de sfeer van de visual van het jaarplan dat ik maakte en assisteerde tijdens de workshop.

De methode LEGO SERIOUS PLAY

LEGO SERIOUS PLAY is een effectieve methode om een antwoord op vragen te verwerken in een Lego model dat je zelf bouwt. Door het gemaakte model vervolgens mondeling toe te lichten kunnen belangrijke of lastige zaken gemakkelijker kenbaar worden gemaakt.

Antwoorden met Lego: een berg aan waardevolle opbrengsten

Verschillende vragenrondes over onder andere kansen en bedreigingen rondom de 9 ambities/onderwerpen, gaven vele waardevolle antwoorden via de Lego modellen die er individueel en gezamenlijk van werden gebouwd. Ieder teamlid kreeg tijdens deze workshop de gelijkwaardige kans om individueel en als werkgroep antwoord te geven op diverse vragen die rondom deze doelen plenair werden gesteld.

Een enorme opbrengst aan ideeën, suggesties en opmerkingen over en voor de onderwijsdoelen van het komende jaar was het resultaat. Daarnaast een grote hoeveelheid aan inspirerende Lego modellen die de revue passeerden

Plezier

Er werd gelachen, geconcentreerd gebouwd, er werden mooie metaforen gebruikt en er werd geluisterd en gekeken naar elkaars input. Iedereen was enthousiast over de methode, over het verloop van de sessie en over de opbrengsten die het gaf. Doel bereikt.

Janey wijdde er een post aan op Linkedin. Die is hier te lezen.

  • Lego Serious Play
  • eigenaarschap
  • onderwijsambities