Het jaarplan aantrekkelijk gepresenteerd voor Jenaplanschool Antonius Abt