´Het huis van Borne´

gemeente Borne en het cultuurhuis samen in 1 gebouw

Een nieuw dienstverleningsconcept voor ´het Huis van Borne.´

Van de bijeenkomst van de werkgroep van dit project mocht ik een visueel verslag maken.

Kulturhus is gevestigd in een mooi stukje architectuur in het centrum van Borne. Een centrale plek voor uiteenlopende culturele activiteiten. De bibliotheek is er ook gevestigd. Het pand wordt uitgebreid om de gemeente er te huisvesten. Het wordt een centrale plek in het dorp waar veel activiteiten samenkomen. Dit geeft verschillende belangen met als doel om met name de burger goed ten dienste zijn.

Deze bijeenkomst met de stuurgroep en de werkgroep hiervoor, werd gefaciliteerd door Coen en Monique van Publicontact. Een zorgvuldig begeleid proces waarbij iedereen zich gehoord moet voelen is nodig om tot een optimaal resultaat te komen. Hierbij werkt een visual recording erg goed als visuele weergave van wat er besproken is, onderverdeeld in verschillende onderwerpen. Dit blijft vervolgens goed bewaard voor een vervolgsessie.

De burgemeester kwam zijn visie uitspreken, de projectleider huisvesting legde de stand van zaken qua ontwerp toe, de projectleider vanuit de gemeente en de werkgroep van Kulturhus en de gemeente gaven hun inbreng over diverse vraagstukken binnen een aantal interactieve sessies.

Het was een genoegen om al deze belangen, opmerkingen en visies ter plaatse in een visual zichtbaar te maken. Deze visual werd nadien tevens getoond in de bibliotheek zodat ook de bewoners van Borne kunnen zien wat er komen gaat. Heel bruikbaar om informatie over te brengen aan de betrokkenen met uiteenlopende achtergronden.

  • visual recording
  • meerdere partijen
  • belangen samenbrengen