De servicegedachte als filosofie in het DNA van medewerkers

Avans Hogeschool _ Dienst ICT en Facilitair

Avans Hogeschool wil de servicegedachte op de afdeling Dienst  ICT en Facilitair onder de aandacht brengen bij het personeel. Dit willen ze doen met toegankelijke illustraties waarin zij situaties kunnen herkennen.

Vanuit de belevingswereld van een nieuw personage ‘baliemedewerker Puk’ wordt de servicegedachte voorgelegd in de visuals ´hoe het niet moet´ en ´hoe het wel moet´. Het personage is in een aparte visual geïntroduceerd.

Lange stukken tekst brengen het dan niet specifiek genoeg in beeld, een illustratie wel. Een mooi voorbeeld van visual storytelling. Hiermee zijn rollen en emoties ook heel goed weer te geven. Mensen zien graag mensen. Ze kunnen zich hiermee identificeren.

Het doel van de visuals: om de medewerkers van de afdeling op een milde manier met wat humor in te laten zien dat het niveau van service verlenen aan de medewerkers en studenten op de Hogeschool omhoog moet en van hoog niveau moet blijven. Dit past binnen de filosofie van de onderwijsinstelling en specifiek de afdeling ´DIF´. Zij willen bereiken dat deze servicegedachte in het DNA van de medewerkers gaat zitten.

Met deze visuals is er een heldere stap gezet naar de verwachtingen over een hoog serviceniveau voor de afdeling ´Dienst ICT en Facilitair´ ten gunste van medewerkers en studenten op Avans Hogeschool.

  • serviceniveau in beeld
  • kwaliteit dienstverlening
  • pijnpunten en plezierpunten