50 ideeën voor Nederland

De Bedenktank: 50 ideeën voor Nederland

Het initiatief

Initiatiefneemster en ideeën-bedenkster Marijke Krabbenbos, oprichtster van de Ideacompany, bedacht dat onze samenleving wat frisse ‘out of the box’ ideeën voor actuele maatschappelijke kwesties kon gebruiken. Daarvoor zette ze het platform de Bedenktank  op, waar iedere burger met goede creatieve ideeën aan kon deelnemen. Ik raakte getriggerd door het initiatief en mocht deelnemen en met haar samenwerken.

De brainstormsessies

Er werden (online) 10 verschillende brainstormsessies gehouden, onder begeleiding van een deskundige op het gebied. Voor 10 verschillende onderwerpen. Bedoeld om ideeën te verzamelen voor o.a. burgerinspraak, betaalbaar wonen, gezondheid en inclusie, de dood, het lerende kind en de werkende mens. Daarbij zijn werkelijk honderden concepten ontstaan, gefilterd tot 50 uitgewerkte en bruikbare ideeën. 5 per thema. Steengoede, vernieuwende ideeën. Deze zijn uitgeschreven, vormgegeven en gebundeld in een boekje.

Multidisciplinair

Aan dit project werkte ik als illustrator, ideebedenker en meedenker binnen het multidisciplinair communicatieteam met onder andere de initiatiefneemster, een communicatie-expert, tekstschrijver en grafisch vormgever. Ik maakte onder andere bij de verschillende onderwerpen de illustraties zodat het boekje wat ontwikkeld is, een aantrekkelijke en leuke visuele afwisseling, helderheid en herkenbaarheid kreeg.

Presentatie

Op een koude dag stonden we op het welbekende plein voor de Tweede Kamer in Den Haag om het boekje aan te bieden aan een heel mooi rijtje Kamerleden van de verschillende partijen. Met als entourage prachtige grote zeepbellen, live gemaakt door artieste Myra Steens van Bellen voor contact  waardoor we opvielen en voor een glimlach zorgden bij passanten. De foto’s zijn gemaakt door Mieke Snepvangers. Het boekje en het bijpassende verhaal werd met veel enthousiasme ontvangen. Het heeft zeker op vele fronten binnen Nederland vervolg gekregen.

Hier een impressie van die dag

Nieuwsgierig?

De 50 ideeën voor Nederland zijn gratis te downloaden en vrij te gebruiken, via de Bedenktank . Heel tof om een heleboel werkbare ‘out of the box’ inspiratie en oplossingen te zien voor maatschappelijke kwesties in ons land!

  • Totaalplaatje
  • Multidisciplinair team
  • Illustraties bij tekst