Focusrichting voor Spaarne Labs

Waar liggen kansen voor vernieuwingen in de zorg?

Dit was de centrale vraag rondom een creatieve sessie die de mensen van Spaarne Labs voorlegden aan het Impact Board van het Spaarne Gasthuis.

Wat is ‘Spaarne Labs’?

Spaarne Labs is een onderdeel van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Een innovatieve hub binnen dit ziekenhuis. Voor problemen uit de dagelijkse praktijk van dit ziekenhuis, zoeken zij naar oplossingen. Ze passen hierbij onder andere design-thinking toe. Van idee tot prototyping faciliteren en ondersteunen zij initiatieven. Ze hebben diverse succesvolle projecten begeleid die ervoor zorgen dat er in de zorg efficiënter en doeltreffender gewerkt kan worden.

Wie denken mee?

De deelnemers: de mensen van het impact-board van het Spaarne Gasthuis, dat bestaat uit mensen met diverse disciplines en expertisegebieden binnen het ziekenhuis. Er werden 33 uitdagingen en 37 trends/ontwikkelingen voorgelegd die spelen in het ziekenhuis en in de zorgsector in het algemeen. Deze bijeenkomst werd gefaciliteerd door Spaarne Labs.

Trends, ontwikkelingen en vooral veel uitdagingen

Ieder lid van het impact-board koos een uitdaging en een trend/ontwikkeling waarop verder gedacht mag worden. In een vervolgsessie word er met de groep gekozen wat prioriteit gaat hebben om door te ontwikkelen met hulp van Spaarne Labs.

Er werd daarbij gekeken naar wat er meteen opgepakt moet worden, wat uitbesteed kan worden, wat later gedaan kan worden en wat geëlimineerd moet worden. Hiervoor werd de Eisenhouwer matrix in de metafoor van een boom met appels gebruikt.

De prioriteiten zichtbaar gemaakt

Je ziet het: er is voor heel veel onderwerpen een urgentie in de zorg. Er is eigenlijk niets wat niet opgepakt moet worden in de zorg en maar weinig wat uitgesteld kan worden.

Met deze visual recording is zichtbaar gemaakt welke onderwerpen en innovaties er urgentie hebben. Met deze visuele samenvatting kunnen ze verder werken in volgende sessies, hij is digitaal gemaakt voor interne communicatie.

De opbrengsten zijn tijdens de bijeenkomst getekend op een vel van 1 x 1,5 meter

en later digitaal gemaakt zodat deze visual gemakkelijk verspreid kan worden onder alle betrokkenen.

Ook kan het zodoende in overige communicatie worden gebruikt, in geheel of met details uit de tekening.

  • opbrengsten bijeenkomst
  • visual recording
  • focus zichtbaar gemaakt